Plan för barnhälsa inom barnomsorgen

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Nedan kan du läsa kapitlet inledning samt innehållsförteckningen för enheternas planer. Via länkarna ovan finns planerna för respektive daghem.

Inledning 

Barn- och elevhälsan är en viktig del av barnomsorgens och grundskolans verksamhet. Barnet och eleven har rätt till en trygg pedagogisk miljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. Målsättningen är att skapa grundförutsättningar för barnets och elevens lärande, en frisk och trygg lärmiljö, att skydda den psykiska hälsan och förebygga utslagning samt främja välbefinnandet inom hela barnomsorgs- och skolgemenskapen. 

Planen för barn- och elevhälsan baserar sig på LL om barnomsorg och grundskola (2020:32, LBG). Syftet med planen är att beskriva hur barn- och elevhälsan ska genomföras, utvärderas och utvecklas. Barn- och elevhälsoplanen för barnomsorgsenheten och grundskolan ska tas med i välfärdsplanen för barn och unga (enligt tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen 2008:97).

I Mariehamn har bildningssektorn anpassat enheternas barn- och elevhälsoplaner med inriktning mot grundskola eller barnomsorg. Dessa planer är uppgjord för  barnomsorgen. I uppgörandet av denna plan har biträdande bildningschefen, daghemmens föreståndare, speciallärarna i barnomsorg och daghemmens personal medverkat. 

Innehållsförteckning

Inledning
1    Syftet med barn- och elevhälsan    
2    Barn- och elevhälsogrupp    
3    Rätt till barn- och elevhälsa    
3.1    Kontakt till barn- och elevhälsa    
3.2    Behandling av enskilda barn- och elevhälsoärenden    
4    Barn- och elevhälsotjänster    
5    Samarbete inom barn- och elevhälsa    
5.1    Samarbete med utomstående    
5.2    Samarbete med barnet och deras vårdnadshavare    
5.3    Samarbete gällande stöd för lärande    
6    Sekretess inom barn- och elevhälsan    
6.1    Utarbetande och förvaring av barn- och elevhälsojournaler    
7    Utvärdering och uppföljning av barn- och elevhälsan    

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.