Patientinformation, sjuka barn i dagvården

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Övriga dokument

Små barn drabbas ofta av infektionssjukdomar och sjuka barn ska inte föras till barnomsorg. Här kan du läsa om olika sjukdomarna, hur de smittar, inkubationstid och symptom samt rekommenderad frånvaro.

Informationen kommer från Ålands hälso- och sjukvård som pdf-dokument (2 sidor), länk finns under sidans rubrik.

Skapad 26.2.2021 10:02
Uppdaterad 26.2.2021 11:02

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.