Parkeringsnormens definition av centrum

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Övriga dokument

En karta som pdf-dokument.

Kartan visar vad som räknas som centrum i Mariehamn, när det gäller regler och avgifter för parkering, parkeringsplatser, friköpsplatser etc.

Skapad 25.2.2021 12:26
Uppdaterad 25.2.2021 12:38

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.