Mikroplaster och läkemedel

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Rapport från undersökning av mikroskopiska partiklar i vattenprover tagna i Mariehamn.

På uppdrag av Mariehamns stad undersöktes förekomst av mikroskopiska plastpartiklar (mikroplast) i två dagvattenprover (Nabben och Lilla Holmen) och två vattenprover från Lotsbroverket (inkommande och utgående vatten). Utöver mikroplaster så undersöktes även förekomst av läkemedel och hormoner i det utgående vattnet från Lotsbroverket. Samtliga vattenprover skickades till IVL Stockholm för analys.

Läs rapporten från IVL Svenska miljöinstitutet som PDF-dokument (14 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.