Mål för Mariehamns stad

Ämne:
 • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Målen gäller alla kommunens verksamheter och är inriktningen för allt arbete i organisationen. De övergripande målen för mandatperioden utgör politiska åtaganden.

Målen anges i början av varje års budget och ekonomiplan. Här är målen enligt stadsfullmäktiges beslut 17.11.2021.

 1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.
   
 2. Staden ska ha en stabil ekonomi.
   
 3. Personalen är vår viktigaste resurs.
   
 4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den åldrande befolkningen.
   
 5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.
   
 6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.
   
 7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.

 

Skapad 25.2.2021 15:09
Uppdaterad 14.2.2022 12:46

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.