Konstplan för Mariehamns stad

Dokument:
Ämne:
  • Kultur och bibliotek
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Mariehamns stad ska utveckla en attraktiv konstsamling som gör det offentliga rummet, där verken placeras, intressant genom att väcka engagemang och känslor. Konstverken skall även stimulera till ett offentligt samtal om konst. Offentlig konst är en del av kulturarvet och har ett stort värde.

Konstplanen för Mariehamns stad ersätter alla tidigare konstpolitiska program om konstinköp och konstpolicy med riktlinjer för konstnärlig miljögestaltning enligt enprocentsregeln för offentliga miljöer.

Konstplanen för Mariehamns stad blev godkänd av stadsfullmäktige 26.3.2019.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.