Kartläggning av Mariehamns gröna värden

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Under april månad 2020 genomförde Central Baltic projektet Coast4us inom Ålands landskapsregering i samarbete med Mariehamns stad en kartläggning av hur befolkningen använder grönområden i Mariehamn. Med hjälp av en kartbaserad enkät ville vi veta vad ålänningarna tycker om stadens grönområden. Vi ville veta vilka platser som används och uppskattas samt vilka som kan förbättras och utvecklas. Nu har resultatet kommit.

Kartläggningen kommer i förlängningen att utgöra ett underlag för en grönplan för Mariehamns stad. Grönplanen ska ge en överblick över Mariehamns grönstruktur som helhet och ska användas som ett verktyg för planering och förvaltning av grönområden. Den kommer att ge riktlinjer för hur grönstrukturen ska tillvaratas och utvecklas för att gynna både människor samt djur- och växtliv.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.