Karta över naturskyddsområden i Mariehamn

Dokument:
Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Broschyrer och kartor

Kartan visar naturskyddsområden i stadsplan samt park i stadsplan som genom bestämmelser motsvarar naturskyddsområde.

Publicerad 25.3.2021
Uppdaterad 25.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.