Karta över bebyggelseklassificering för skydd av miljöer och objekt

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Broschyrer och kartor

Kartan som ses via länken ovan är en del av generalplanen och visar bebyggelseklassificeringen utmärkt på karta med tre olika typer av områden:

  • Historiskt och arkitektoniskt värdefull stadsbild eller bebyggelsehelhet
  • Arkitektoniskt relativt helgjutet område
  • Rehabiliteringsområde, område där ny- och ombyggnader anpassas omsorgsfullt till den traditionella stadsbildens karaktär

Godkänd av stadsfullmäktige 26.9.2006 och i kraft sedan 3.11.2006.

Skapad 29.3.2021 20:50
Uppdaterad 29.3.2021 20:54

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.