Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Ämne:
 • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Mariehamns stads jämställdhets- och likabehandlingsplan är godkänd av stadsfullmäktige 20.06.2023, § 68. Den inkluderar även statistik, lönekartläggning samt utvärdering. Se aktuell budget och verksamhetsplan för åtgärder.

Mariehamns stad förbinder sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Staden strävar till att vara en föregångare och förebild i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Staden vill vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats där mångfald respekteras och uppmuntras.

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen baserar sig på lagstiftning. Arbetet utifrån jämställdhets- och likabehandlingsplanen strävar att uppnå de av stadsfullmäktige fastslagna målsättningar i aktuell budget och verksamhetsplan.

Planen har utarbetats i samråd med personalrepresentanter och består av strategier, utifrån ett lagbaserat jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv, som staden i det dagliga arbetet ska arbeta enligt kontinuerligt. Nya aktiviteter tas fram årligen och en utvärdering av föregående års aktiviteter finns i aktuellt bokslut.

Läs hela planen som pdf-dokument (13 sidor), länk finns under denna sidas rubrik. Nedan listar vi de kapitel som finns i planen.

 1. Begreppsförklaringar
 2. Stadens jämställdhets- och likabehandlingsarbete
  • Vision
  • Syfte
  • Grundläggande värderingar
  • Ansvar
 3. Jämställdhets- och likabehandlingsplan
  • Anställnings- och rekryteringsprinciper
  • Arbetsorganiseringen
  • Arbetsförhållanden
  • Att förena arbete med privat- och familjeliv
  • Förhindra diskriminering, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön
  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
 4. Referenser

Bilagor

 1. Lönejämförelse
 2. Utvärdering av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet 2017 – 2022
 3. Schema för framtagande och uppföljning av aktiviteter för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.