Hyra skolutrymmen

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Avgifter

Det är möjligt att hyra olika utrymmen i Mariehamns stads grundskolor, med eller utan övernattning, per timme eller per dygn.

Uthyrning utan övernattning

Utrymme Hyra/timme
(under 5 tim.)
exkl. moms 
Hyra/dygn
exkl. moms
Enskilda klassrum 11,20 45,90
Halv gymnastiksal, utan publik 16,30 69,30
Hel gymnastiksal, utan publik 23,50 97,80
Hel gymnastiksal, med publik 25,50 112,00
Strandnäs orkesterutrymme, utan publik 16,30 69,30
Strandnäs orkesterutrymme, med publik 25,50 112,00
Slöjdsal 26,50 117,10
Hemkunskapsutrymme 26,50 117,10
Matsal 14,30 58,10
Rasthall 17,40 71,30
Auditorium 23,50 97,80
Kök 27,50 120,20
Bastu 17,40 71,30

Uthyrning med övernattning

Vid uthyrning med övernattning debiteras 4,30 euro per person och dygn exkl. moms.

Generella principer för uthyrning

I särskilda fall fastställer bildningsnämnden hyran skilt varje gång. Då kök uthyrs bör någon av skolkökens personal övervaka användningen. Vid uthyrning till icke ideella föreningar fördubblas taxorna. Hyrda lokaliteter bör vara utrymda senast kl. 22.00. Hela skolorna uthyrs inte 2 veckor före skolstart.

Publicerad 17.3.2021
Uppdaterad 17.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.