Grävningsbestämmelser för allmänt område

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Arbete i väg och i allmänt område ska planeras och bedrivas på så sätt att anläggningarnas konstruktion, bärighet och slitstyrka består. Arbete utförs i enlighet med stadens arbetsbeskrivning för gatuarbeten samt AMA Anläggning. Tillstånd för ledningsgrävning/förläggning ska sökas från samhällstekniska avdelningen, staden kan ta ut en av stadsmiljönämnden fastställd avgift för tillståndsgivning. Den som arbetar inom gatuområde bör minst ha utbildning ”Arbete på väg” nivå 1 eller motsvarande.

Ledningsägare/-grävare ansvarar för grävningsområdet fr.o.m. att arbetet startar t.o.m. att området är färdigt återställt. Ledningsägare kallar till slutbesiktning när arbetet är klart. Protokoll förs av samhällstekniska avdelningen.

Läs samtliga regler och tekniska krav i pdf-dokumentet (22 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.