Avgifter för vatten och avloppsvatten

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Avgifter

Vatten- och avloppsavgifterna tas fram av infrastrukturnämnden och fastställs av stadsfullmäktige.

Följande är godkänt att gälla från 01.01.2022.

Vattenavgift, normaltaxa per m3

2,30 euro exkl. moms (2,85 euro inkl.moms).

Avloppsvattenavgift

1 §
För avledande av avloppsvatten och regnvatten samt deras renande uppbär staden avloppsvattenavgift i stöd av landskapslagen om avloppsvattenavgift (23/74) i enlighet med denna taxa.

2 §
Avloppsvattenavgiften består av bruksavgift.

3 §
Bruksavgiften utgör 2,60 euro exkl.moms (3,22 euro inkl.moms) per varje kubikmeter vatten som fastigheten använt i enlighet med den vattenkonsumtion som vattenverket konstaterat eller som på annat sätt uppmätts.

Om bestämmande av bruksavgift med beaktande av avloppsvattnets excep­tionella beskaffenhet eller mängd samt i övriga exceptionella förhållanden stadgas i 5 § 2 mom. lagen om avloppsvattenavgift.

Förhöjd avloppsvattenavgift debiteras enligt av stadsstyrelsen fastställda principer.

Vatten- och avloppsvattenavgift totalt per m3

4,90 euro exkl.moms  (6,08 euro inkl.moms)

Läs om hyra för vattenmätare

Skapad 25.2.2021 14:03
Uppdaterad 23.12.2021 10:03

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.