Avgifter inom äldreomsorgen

Dokument:
Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Avgifter

Avgifterna är definierade enligt tre verksamhetsområden i separata bilagor i detta dokument. Områdena är hemservice, öppenvårdstjänster och boendeservice.

Äldreomsorgens avgifter och regler om uträkning av avgift finns som pdf-dokument (7 sidor). Du öppnar dokumentet via länken som finns under denna sidas rubrik.

Skapad 23.2.2021 17:21
Publicerad 17.2.2022 14:53
Uppdaterad 17.2.2022 14:53

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.