Avgifter för fritidshemsplats

Dokument:
Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Avgifter

Inkomstgränser och avgifter för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter fastslagna av stadsfullmäktige 31.10.2023.

Inkomstgränser och avgifter för plats på fritidshem.

Familjestorlek enligt avgifts­systemet Inkomstgräns
euro/månad
Högsta
avgifts-
procent
Inkomst som
ger maxavgift
euro/månad
Inkomst
som ger minimiavgift
2 personer 1248,00 11,5 3334,96 1334,95
3 personer 1456,00 9,4 4009,19 1562,40
4 personer 1664,00 7,9 4701,97 1790,60
5 personer 1872,00 7,9 4909,97 1998,60
6 personer 2080,00 7,9 5117,97 2206,80

Maxavgift

Maxavgift är 172,80 euro

Fritidshemsavgiften är 72% av barnomsorgstaxan 240,00 euro.

Lägsta avgift som debiteras är 10,00 euro. 

Syskonrabatt

  • Barn 1 (yngsta barnet) = Månadsavgift enligt avgiftssystemet
  • Barn 2 = 20 % syskonrabatt
  • Barn 3 samt fler = 40 % syskonrabatt

Syskonrabatt beviljas om man man har syskon i barnomsorg eller fritidshem.

Exempel på uträkning

4 personers familj med 2 barn, varav ett barn i barnomsorg/heltidsplats och ett barn i fritidshem:

Familjens inkomst  4036,51 euro 
Inkomstgräns  - 1664,00 euro
Inkomst som grund för avgift  2372,51 euro

Barnomsorgsavgift, yngsta barnet: 187,42

Fritidshemsavgift, äldsta barnet: 107,95 (Fritidshemsavgift 72% av 187,42 samt syskonrabatt 20%)

 

Läs mer om avgift under skollov och inlämnande av inkomstuppgifter på sidan Information om avgift för fritidshem

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.