Avgift för fritidshemsplats

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Avgifter

Inkomstgränser och avgifter för fritidshemavgifter fastslagna av bildningsnämnden.

Inkomstgränser och avgifter för plats på fritidshem.

Familjestorlek enligt avgifts­systemet Inkomstgräns
euro/månad
Högsta
avgifts-
procent
Inkomst som
ger maxavgift
euro/månad
Inkomst
som ger minimiavgift
2 personer 1.200,00 11,5 3.200,00 1.286,95
3 personer 1.400,00 9,4 3.846,81 1.486,96
4 personer 1.600,00 7,9 4.511,39 1.726,58
5 personer 1.800,00 7,9 4.711,39 1.926,58
6 personer 2.000,00 7,9 4.911,39 2.126,58

Maxi- och minimitaxa

Maximitaxa är 165,60 euro
Lägsta avgift som debiteras är 10,00 euro. 

Exempel på uträkning

4 personers familj med 1 barn i fritidshem:

Familjens inkomst  4.036,51 euro 
Inkomstgräns  - 1.600,00 euro
Inkomst som grund för avgift  2.436,51 euro

7,90 procent av 2.436,51 euro  = 192,48 euro

Läs mer om avgift under skollov och inlämnande av inkomstuppgifter på sidan Information om avgift för fritidshem

Publicerad 23.2.2021
Uppdaterad 23.2.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.