Anslutningskostnader för VA

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Avgifter

Den sammanlagda kostnaden för rördragningen till tomtgränsen varierar beroende på längd och markförhållanden.

Exempel: Södra Lillängen 3.411,51 euro inkl. moms.

Utöver rördragningen till tomtgränsen tillkommer kostnaden för rördragning fram till huset, som utförs och bekostas av tomtinnehavaren. Arbete och material ska följa Finlands byggbestämmelsesamling D1 så att installationen utförs på ett fackmannamässigt sätt. Schaktningen utförs av tomtinnehavaren.

Vattendragning fram till vattenmätaren görs dock alltid av Mariehamns stads VA-verk på husägarens bekostnad. Vattenmätarens placering ska godkännas av VA-verket.

Kostnadsexemplet gäller endast planerade områden.

Läs mer om fastigheters vatten- och avloppsinstallationer, föreskrifter och anvisningar, i finska miljöministeriets publikation D1 byggbestämmelsesamling (pdf, 2,6 MB)

Skapad 19.3.2021 13:48
Publicerad 19.3.2021 13:48
Uppdaterad 20.6.2022 15:47

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.