Östra hamnen med illustrering av Rönnbergs torg

Pågående stadsplanering

Här kan du ta del av fortlöpande stadsplanefrågor och olika aktuella utredningar.

Pågående stadsplanering, det vill säga ny planering eller ändring av gällande plan som är påbörjade eller ansökta av privata markägare eller av staden.

Ärendena presenteras här under den tid de behandlas inom stadens politiska instanser och tills planen träder i kraft. Du hittar beredning, planförslag, planbeskrivning med mera  på följande sidor.

Sidan uppdaterades