Östra hamnen med illustrering av Rönnbergs torg

Pågående stadsplanering

Här kan du ta del av fortlöpande stadsplanefrågor. Det vill säga ny planering eller ändring av gällande plan som har initierats av privata markägare eller av staden.

Ärendena presenteras här under den tid de behandlas inom stadens politiska instanser och tills planen träder i kraft. Du hittar beredning, stadsplaneförslag, planbeskrivning med mera  på följande sidor.

Sidan uppdaterades