Gator och trafik

Markenheten inom samhällstekniska avdelningen ansvarar för trafikplaneringen i staden. Enheten ansvarar även för ombyggnad, nybyggnad, drift och underhåll av gator och gc-vägar i Mariehamn. Målsättningen är att skapa en god framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö.

Sidan uppdaterades