Stadsplanering och trafik

En stad förändras hela tiden, det uppstår nya förutsättningar och behov av utveckling.

Genom stadsplanering formas en helhet av byggnader, gator, torg och grönområden. Där vägs allmänna och enskilda intressen samman samtidigt som man värnar om stadens skönhet genom att bevaka dess stadsbild och landskap.

Stadsplanering omfattar även trafikplaneringen vilken skapar förutsättningarna för en trygg och jämlik trafik.

Sidan uppdaterades