Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen utses av stadsfullmäktige och leder och samordnar arbetet i staden. Stadsstyrelsen ansvarar för stadens ekonomi, leder stadens förvaltning och har hand om berednings-, verkställighets- och andra uppgifter som bestäms enligt lag, förordning eller stadga, eller av instruktion som fullmäktige har utfärdat. Alla ärenden i stadsfullmäktige förbereds i stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen består av 7–9 ledamöter och deras personliga ersättare. Dess presidium som består av en ordförande som leder stadsstyrelsen med hjälp av två viceordföranden. Dessa utses av fullmäktige för en period av två år. Stadsdirektören är föredragande i stadsstyrelsen, endast i ärenden som gäller stadsdirektören är det ordföranden som är föredragande.

Medlemmar

Under perioden 2020–2021 består stadsstyrelsen av följande medlemmar:

OrdinariePartiErsättareParti
 Ingrid Zetterman, Ordförande Lib Fredrika Kvist Snellman
Lib
 Peter Enberg, I vice ordförande M  Anthonio Salminen M
 Anna Holmström, II vice ordförande C Dennis Björk
C
Jonny Andersen Lib Elias Lindström Lib
Terese Åsgård M Annelie Karlberg M
Anders Holmberg Obs Ann Gottberg
Obs
Nina Fellman S Elin Sundback S
Henrik Löthman S Ingemar Johansson S
Ola Sundberg HI Peter Ekholm HI

Sammanträdesdatum

Stadsstyrelsen sammanträder preliminärt i enlighet med mötesplanering fastställd i början på året. Vanligen varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18.

Undantaget är juli då sammanträden hålls i enlighet med vad stadsstyrelsen särskilt bestämmer. Stadsstyrelsen kan hålla extra sammanträden vid behov, då på onsdagar med start kl.18.00.


Sidan uppdaterades