Stadsledning

Stadsledningens uppgift är att ta hand om beredning och verkställighet av beslut i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen. De ansvarar för den strategiska ledningen av stadens verksamhet, koordinering av verksamheten samt att samarbetet och samordningen mellan de olika förvaltningarna fungerar effektivt.

Stadsledningen består av cheferna för stadskansliet, finanskansliet, personalkansliet och stadsarkitektkansliet under ledning av stadsdirektören. Kanslicheferna utgör i sin tur stadens ledningsgrupp. Kanslierna bistår stadsdirektören och ledningsgruppen i arbetet med att leda stadens förvaltning, ekonomi, personal, externa relationer och miljöfrågor.

Sidan uppdaterades