Hemvårdsstöd

Om du är vårdledig för att vara hemma med ditt barn kan du söka det lagstadgade hemvårdsstödet från kommunen. Hemvårdstödet gäller fram tills dess att barnet fyller tre år, under förutsättning att barnet inte har kommunal barnomsorg.

Allmänt om hemvårdsstödet
Du kan även erhålla hemvårdsstöd om du arbetar och själv ordnat barnomsorg hos t.ex. mor- eller farföräldrar, privat dagmamma eller i lekparksverksamhet.

Stödet kan beviljas från första vardagen efter den dag som föräldrapenningen upphör. Om vårdnadshavare har extra föräldraledighet max 54 dgr betalas inte hemvårdsstödet under den tiden. Stödet utbetalas den sista vardagen i månaden, och betalas retroaktivt högst sex månader.

Hemvårdsstödet beviljas inte för kortare tid än en månad. Hemvårdsstödet är en skattepliktig inkomst.

Till adoptivföräldrar betalas hemvårdsstöd tills det gått två år från början på föräldrapennings perioden oberoende av om barnet fyllt 3 år. Hemvårdsstödet betalas efter föräldrapenningens slut.

Det finns även partiellt stöd att söka.

När du ansöker om hemvårdsstöd behöver du:

  1. Kommunens ansökningsblankett.
  2. Kopia på FPA:s beslut över utbetalning av föräldrapenning.
  3. Intyg över de beskattningsbara inkomsterna (löneintyg, lönespecifikation, beslut på arbetslöshetsersättning). Gäller tilläggsdel.
  4. Intyg över vård-eller tjänstledighet. Gäller utökat hst.
  5. Skattekort för förmån.

Viktigt att meddela förändringar
Tänk på att du är skyldig att meddela förändringar som kan påverka rätten till stöd. De vanligaste förändringarna är att du har börjat arbeta och har en tilläggsdel som påverkar inkomsten eller att du har påbörjat en ny moderskapsledighet, har flyttat till en annan kommun eller att barnet har fått kommunal barnomsorgsplats. Om du har fått för mycket stöd utbetalt kan det leda till återkrav.

Specificationen för hemvårdsstödet får du elektroniskt till din nätbank. 

Landskapslag om hemvårdsstöd 2015:68

Sidan uppdaterades