Lämna synpunkter på sidan

Vi försöker se till att informationen är uppdaterad och korrekt, men fel kan förekomma. Beskriv din synpunkt eller felet du upplever så tydligt som möjligt och klicka sedan på skicka för att skicka in felrapporten. Fel som kommer till vår kännedom kommer vi att försöka rätta till.

Vill du att vi kontaktar dig?
Ange din e-post eller ditt telefonnummer, det du vill vi ska använda för att kontakta dig.
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 13.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.