Stadsvandringar

En stadsvandring är en chans att uppleva Mariehamn ur ett nytt perspektiv. Följ med kunniga berättare på en vandring genom staden eller ta del av vackra byggnader, kontstverk och intressant kulturhistoria på egen hand.

Guidade stadsvandringar

Sommartid anordnas ett antal tematiserade stadsvandringar runt om i staden, av och med guider som arbetar ideellt. Information om aktuella vandringar publiceras inför sommaren i stadens nyhetsflöde på denna hemsida.

Skyltad sjöfartspromenad

En kortare promenad mellan västra hamnen och torget för dig genom lindallén Esplanaden. Längs promenaden finns informationsskyltar om Mariehamn med fokus på sjöfartshistorien, på svenska, engelska och finska. En passlig infopromenad att följa på väg mellan hamnen och stadens centrum.

Stadsvandring på olika språk

Du kan också ladda ned följande broschyr i PDF och se en längre stadsvandring än den skyltade sjöfartspromenaden.

Hälsopromenad

Hälsopromenaden är ca 5,4 km lång utan angiven start- eller målplats, du kan börja promenera var du vill. En del av hälsopromenaden överlappar den skyltade sjöfartspromenaden. Via stadens kartverktyg kan du i din mobil följa med var du befinner dig i förhållande till hälsopromenaden.

Utegym, bänkar som finns ute året runt, hundrastgård och avgiftsbelagd toalett har markerats längs stigen.

Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 12.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.