MariehamnskalasetFoto: Bertil Stenlund

Kultur

Mariehamn har ett rikt kulturliv som präglas av både mångfald och kvalitet. Stadens kulturella verksamhet präglas av begreppen ”våga och värna”, liksom ”modernt och modigt”.

De kulturella verksamheterna rör sig inom ett brett område och innefattar allt från bildkonst, musik och teater till litteratur, film och arkitektur m.m.

Ambitionen för kulturlivet i Mariehamn är att det ska täcka ett så stort spektrum som möjligt. Med invånarnas behov och intressen i fokus kan kulturen ses som en faktor för livskvalitet.

Sidan uppdaterades