Möteskalender

Stadsstyrelsen

20.5.2021, 15:00 till 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Stadsstyrelsen i Mariehamn sammanträder i stadshuset preliminärt varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18. Stadsstyrelsens sammanträden är...

Stadsstyrelsen

3.6.2021, 15:00 till 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Stadsstyrelsen i Mariehamn sammanträder i stadshuset preliminärt varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18. Stadsstyrelsens sammanträden är...

Stadsstyrelsen

17.6.2021, 15:00 till 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Stadsstyrelsen i Mariehamn sammanträder i stadshuset preliminärt varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18. Stadsstyrelsens sammanträden är...

Stadsstyrelsen

1.7.2021, 15:00 till 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Stadsstyrelsen i Mariehamn sammanträder i stadshuset preliminärt varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18. Stadsstyrelsens sammanträden är...
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 8.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.