Karta över hundbadplatser

Ämne:
  • Idrott och fritid
Dokumenttyp:
Broschyrer och kartor

Här finns en karta över platser där hundar får bada i Mariehamn.

Det är inte alltid tillåtet att hundar får bada på allmänna badplatser. Här finns en karta över där du med säkerhet vet att du kan ta med din hund på bad.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.