20-1

Stadsplanekarta

Info om tomten
Tomt 20-1
Areal (m²) 3333
Byggnadsrätt (m²) 1080
Våningstal I,II
Pris (€) 217 600
Pris (€/m²) 65,29
Arrende 9 792
Reserverad Ja

Dessutom tillkommer 20 200 € för köp av tomt för parkeringsanläggning.

Avgift för VA-tomtanslutning är 5393,57 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Skapad 19.3.2021 14:45
Uppdaterad 19.3.2021 14:46

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.