Västra Ytternäs 5-12

Illustration över tomtområde 5 12 översiktIllustration över tomtområde 5 12 stadsplan

Info om tomten

Tomt (st-kv-to) 24-5-12
Areal (m²) 802
Byggnadsrätt (m²) 240
Våningstal I 1/2
Tomtpris (€) 32 645 €
Tomtpris (€/m²) 40,70 €
Arrende (€/år) 1469 €
Reserverad     Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3 462,51 €

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Skapad 1.3.2021 12:13
Publicerad 1.3.2021 12:13
Uppdaterad 3.5.2022 16:16

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.