Ytternäs 21-2

Illustration över tomtområde 21 2 översiktIllustration över tomtområde 21 2 stadsplan

Info om tomten

Tomt 21-2
Areal (m²) 876
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 53 700
Tomtpris (€/m²) 61,30
Arrende (€/år) 2 416,50
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 10:03
Publicerad 1.3.2021 10:03
Uppdaterad 5.5.2022 11:42

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.