Österbacka-3-3

Illustration över ett tomtområde 3 3Illustration över ett tomtområde 3 3

Info om tomten

 

Tomt 33-3-3
Areal (m²) 796
Byggnadsrätt (m²) 200 
Våningstal ½ I ¾
Tomtpris (€) 28 458
Tomtpris (€/m²) 35,75
Arrende (€/år) 1 281
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 1.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.