Bygga i Mariehamn

Mariehamns stad strävar till att förtäta bebyggelsen på ett attraktivt och stadsmässigt sätt, bl.a. med ökat boende i stadskärnan. Samtidigt växer det också fram nya bostadsområden i flera delar av staden, nära till naturen men också till allt som staden har att erbjuda.

Att bygga hus är en process med många olika steg. Här hittar du information om det mesta du funderar på, allt från hur du söker bygglov och ordnar vattenanslutning. Du hittar också lite tips och råd kring tomtplanering.

Kom ihåg slutsynen!

Sidan uppdaterades