Brand och räddning

Genom att ringa nödnumret 112 får du snabbt hjälp av stadens räddningsverk. Nödnumret används i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Räddningstjänsten arbetar målmedvetet med förebyggande arbete för att kommunen ska vara trygg och säker att bo och vistas i.

På räddningsverket finns det minst en förman och fem brandmän/ambulansvårdare i tjänst dygnet runt. Därtill finns en medicinsk fältchef i beredskap dygnet runt. Vi sköter om ambulansverksamheten genom avtal med Ålands hälso- och sjukvård och samarbetar med Strandnäs Frivilliga Brandkår.

ICE - In Case of Emergency

Vid olycksfall vill räddningspersonalen snabbt få tag i den skadades anhöriga. Lägg in nummer till anhöriga i din mobil under den internationella beteckningen ICE - In case of Emergency.

Om din telefon är låst med en kod kommer man inte åt adressboken och kan alltså inte hitta ICE-kontakter. Men på de flesta Androidtelefoner kan du lägga in ICE-nummer i Ägarinformationen för att den ska synas även när skärmen är låst. Om du har iPhone kan du komma åt ICE-kontakter via Siri trots knapplås. Det finns även flera appar för både Android och iPhone som gör ICE-nummer och annan viktig information tillgänglig trots att telefonen är lösenordsskyddad.

Sidan uppdaterades