Tidigarelagd skolstart

Om du som vårdnadshavare önskar att ditt barn startar skolan det år barnet fyller 6 år måste först en utredning göras för att säkerställa att barnet är redo för en tidig skolstart.

Vårdnadshavare diskuterar initialt med lärare på daghemmet, sedan med barnomsorgs- och skolpsykolog och vid behov speciallärare i barnomsorg. Diskussion samt utredning om tidigarelagd skolstart måste ske innan förundervisningen startar på hösten, då barnet har rätt att delta i förundervisning året innan skolstart, som 5-åring eller 6-åring.

Barnomsorgs- och skolpsykologen gör en utredning över barnets kognitiva förmåga, psykosociala utveckling och beaktar den sociala situation barnet befinner sig i. Psykologen ska ta alla parters kunskaper och synpunkter i beaktande då rekommendation görs.

Utgående från utredningen skriver psykologen en rekommendation om tidigare skolstart, som sedan skickas till bildningschefen. Bildningschefen tar därefter ett beslut om barnet kan börja skolan som 6-åring eller inte. Vid missnöje med beslutet kan vårdnadshavare söka ändring genom att lämna in ett rättelseyrkande till bildningsnämnden.

Speciallärare i barnomsorg

Bildningskansliet, bildningssektorn
Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 27.2.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.