Bilden visar en barn på förskola som pysslar

Förundervisning

Året innan barnet börjar skolan har det rätt till 20 timmar förundervisning (förskola) i veckan, vilken är en integrerad del av verksamheten inom alla stadens daghem.

Eftersom förskolan är en skolförberedande verksamhet finns målsättningar och riktlinjer för hur den ska bedrivas. Du kan läsa mera om det i Landskapsregeringens dokument, Grunder för förundervisning.

Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 27.2.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.