Kuratorstjänster

Kuratorn erbjuder barnet och deras närstående stöd och råd om till exempel sociala relationer, känslolivet, familjesituationen och fritiden.

Kuratorn arbetar i huvudsak förebyggande i barnomsorgen för att främja barnens välmående. Arbetet innebär att handleda personal samt besöka och göra observationer i barngrupper. Kuratorn erbjuder stöd för barngruppen gällande bland annat sociala färdigheter och stöd för barnets emotionella utveckling. 

I enskilda barnärenden kan stöd och råd till vårdnadshavare erbjudas. 

Kuratorns arbete innebär även att vara delaktig i barnets övergång från daghemmet till grundskolan. Kuratorn samarbetar även med andra parter såsom Kommunernas socialtjänst (KST). Kuratorn kan vid behov hjälpa barnet vidare till exempel genom remisser till andra stödtjänster. 

Barnomsorgens kurator arbetar tisdagar, onsdagar samt varannan torsdag. Om du vill komma i kontakt med kuratorn kan du kontakta daghemmets personal eller ta direkt kontakt med kuratorn via telefon eller e-post. 

 

Kurator i barnomsorg

Barnomsorg, bildningssektorn
Skapad 22.2.2022 12:11
Publicerad 1.3.2022 16:10
Uppdaterad 2.9.2022 09:49

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.