Upphandling

Grundregeln i kommunernas upphandling är konkurrens på lika villkor, och att man inte gör skillnad mellan lokala och övriga leverantörer.

Varor och tjänster vars pris överstiger ett visst värde (= tröskelvärde) ska upphandlas enligt speciella EU-regler, så att anbudsgivare ute i Europa har samma chans att ge offert som lokala företag.  Anvisningarna gäller både över och under tröskelvärdet.

Annonsering vid upphandlingar

För att göra det lättare att göra affärer med staden har vi valt att alla anskaffningar som överstiger 20 000 euro exklusive moms ska annonseras på vår hemsida. Här ser du även tidigare upphandlingar  och gällande ramavtal.

EU:s tröskelvärde är olika beroende på vilken typ av upphandling det är. Värdena finns angivna i dokumentet ovan. Vid upphandlingar under EU:s tröskelvärde följer vi stadens egna anvisningar för upphandling. Upphandlingar över EU:s tröskelvärde genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling på Åland.

Åländsk lagstiftning

Enligt landskapslag om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling tillämpas den finländska lagen om offentlig upphandling vid upphandlingar över EU:s tröskelvärde. Mariehamns stad har egna anvisningar för upphandlingar under EU:s tröskelvärde.

Rikslagstiftning (Finland)

Allmänna avtalsvillkor

Följande villkor tillämpar staden också vid offentlig upphandling:

  • JYSE 2014 varor
  • JYSE 2014 tjänster
  • JIT 2015 avtalsvillkor för IT-upphandlingar
  • YSE 1998 byggentreprenadkontrakt
  • KSE 2013 konsultavtal
  • KE 2008 maskin- och transporttjänster

Elektroniskt upphandlingsverktyg

Du som anbudsgivare och anbudssökande ska lämna anbud och anbudsansökningar elektroniskt via e-Avrop. Vi uppmanar anbudsgivare och anbudssökande att registrera ett användarkonto i god tid innan ni ska lämna ert anbud eller er anbudsansökan.

Vi använder oss av verktyget e-Avrop för upphandlingar. Allt som gäller våra upphandlingar publiceras där. Mariehamns stads aktuella upphandlingar och avtal hittar du på e-Avrop på adressen https://www.e-avrop.com/aland/Default.aspx. Här kan du söka och ta del av våra aktuella avtal och pågående upphandlingar.

Bäst funktionalitet får du om du är inloggad. Som inloggad kan du bevaka förändringar i avtal och upphandlingar. Du får också möjlighet att aktivera en prenumerationstjänst på kommande upphandlingar och förändringar i aktuella avtal utan kostnad.

Om du inte redan har ett konto på e-Avrop kan du skapa ett konto kostnadsfritt i dag genom att registrera ett användarkonto på e-Avrops webbplats www.e-avrop.com. Efter registreringen i e-Avrop kan ni hämta all information om våra pågående upphandlingar.

Om du redan har ett konto klickar du på "Logga in" uppe till höger, i annat fall klickar du på "Registrera konto" för att få ett användarnamn och lösenord.

Vid frågor eller support kring hanteringen av verktyget ska ni kontakta e-Avrop support

Sidan uppdaterades