Välkommen till Medis!

Medis är ett utbildningscentrum som erbjuder mångsidiga utbildningstjänster åt alla ålänningar.

Kurskatalogen för läsåret 2018-2019 delades ut till alla åländska hushåll i mitten av augusti. Den finns också som pdf-filer under rubriken "Hitta snabbt".

Du kan anmäla dig till kurser per telefon, via Medis webbanmälan eller personligt besök på Medis kansli. Läs mer om hur du anmäler dig på sidan kursanmälan.

Har du frågor om Medis, ta gärna kontakt

Sidan uppdaterades