Välkommen till Medis!

Kurskatalogen för läsåret 2016–2017 kan du ladda ner som en pdf under "Hitta snabbt".

Välkommen med din kursanmälan under kanslitid, vardagar kl. 10–15. 

Glöm inte att anmäla dig! Antalet anmälningar avgör om en kurs kan starta. 

Sidan uppdaterades av Catrin Jansson