Aktuellt/Daghem & skola/Grundskola

Grundskola

I Mariehamn finns tre grundskolor, Strandnäs, Ytternäs och Övernäs skola. Små klasser och fina skolmiljöer är kännetecken för alla tre. Skollunchen tillagas på respektive skola och så långt som möjligt används närproducerade och ekologiska råvaror.

Skoldistrikt.
Mariehamns stad är indelad i tre skoldistrikt: Strandnäs skola, Ytternäs skola och Övernäs skola.Till Strandnäs skola, åk 1–9, hör barn som är bosatta norr om Cedersvägen – Formansgränd, samt öster om Västra utfarten. Till Ytternäs skola, åk 1–6, hör barn som är bosatta söder om Skillnadsgatan. Till Övernäs skoldistrikt hör de elever i årskurserna 1–9 som bor norr om Skillnadsgatan och söder om Cedersvägen – Formansgränd, liksom väster om Västra utfarten. Till Övernäs skoldistrikt hör också de elever som går i årskurserna 7-9 och bor i Ytternäs skoldistrikt.

Tack vare Ålands självstyrelse har landskapet Åland lagstiftningsbehörighet inom utbildningsområdet med en egen grundskolelag, grundskoleförordning och läroplan.

Grundskolan och fritidhemsverksamheten hör till bildningsnämndens ansvarsområde.

 LÄS MER
Lagstiftning gällande grundskolan på Åland (pdf)
Mariehamns stads skolstadga

Dela

Sidan uppdaterad 30.10.2012 av Christer Svedmark

Kontakt

Avdelning för utbildning

Växel 5310