Trafiksäkerhetsprogram för Mariehamns stad 1998

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Programmet syftade till att ge förslag på åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten under en 10-15 årsperiod, sett från år 1998. Åtgärdsförslagen baseras på ett inledande arbete med analys och beskrivning av trafiksäkerhetssituationen i Mariehamn. I anslutning till detta formulerades mål för de kommande årens trafiksäkerhetsarbete. Målen redovisades och godkändes av Tekniska nämnden i Mariehamn under hösten 1997.

Detta program kan läsas som PDF-dokument (36 sidor) via länken under denna sidas rubrik. Observera att dokumentet är inte längre ett styrande dokument och finns inskannat som två olika versioner.

  • Första versionen är originaldokumentet, inskannat för 20 år sedan som bild, vilket inte går att få uppläst av uppläsningsverktyg.
  • Andra versionen är en nu automatiskt genererad version där Adobe kört igenkänning av text. Den sistnämna går att få uppläst men kan ha felaktigheter i hur Adobe översatt bilden till text.
Skapad 29.3.2021 19:26
Uppdaterad 12.5.2021 09:54

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.