Rehabilitering i hemmiljö i Mariehamn (HemRehab)

Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Slutrapport mars 2013 för det tvååriga projektet HemRehab inom äldreomsorgen. Ett samarbete med Ålands hälso- och sjukvård samt yrkeshögskolan Arcada.

Hemrehabilitering inkluderades i stadens äldreomsorgsprogram 2008-2030 som godkändes av stadsfullmäktige. Syftet med projektet "Rehabilitering i hemmiljö i Mariehamn" under 2011-2013 var att

  1. Förlänga hemmaboende genom att förbättra rehabiliteringskedjan med optimal användning av resurserna.
  2. Förkorta äldre personers inskrivning på institution eftersom långvarig institutionsvård påverkar funktionsförmågan negativt.
  3. Starta ett multiprofessionellt hemrehabiliteringsteam vars uppgift är att stödja hemmaboende genom tidiga samordnade insatser och hemrehabilitering för äldre i Mariehamn.
  4. Utvärdera och formulera projektet och modellen till ett hemrehabiliteringsprogram för Mairehamns satd, för att på ett bra sätt kunna implementeras i ordinarie verksamhet.

Mål för klienten/patienten

  • Kortare vårdtider, tryggare och snabbare hemkomst, tidig kontakt med hemrehabteamet.
  • Återfå/upprätthålla ADL och fysisk funktionsförmåga.
  • Ökad delaktighet och självständighet i vardagen. Ökad livskvalitet.

Mål för personalen

  • Ökad motivation genom målfokuserat arbete.
  • Kompetenshöjande genom teamarbete med olika yrkeskategorier.

Denna slutrapport kan du läsa som ett pdf-dokument på 25 sidor, länk finns under denna sidas rubrik.

Observera att om du använder dig av ett uppläsningsverktyg är dokumentet till stora delar uppläsbart, men filen var tidigare inskannad och vissa delar kunde inte göras uppläsbara.Ta kontakt med äldreomsorgskansliet (växel telefon +358 18 5310) för frågor och hjälp.

Skapad 24.2.2021 09:04
Uppdaterad 24.2.2021 09:51

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.