Stadsplan

Stadsplan är en detaljplan som anger förutsättningarna för byggandet. I stadsplanen bestäms för vilka ändamål området får användas, var på området man får bygga och hur mycket man får bygga. Bestämmelserna anger bl.a. antal våningar, materialval och volymutformning.

Det finns stadsplan för stora delar av staden, men det finns också områden som saknar stadsplan. Stadsplan görs upp utgående från anhållan av privat markägare eller på stadens initiativ.

Information om gällande stadsplaner får du av stadsarkitektkansliet. Kopior av gällande stadsplaner kan du få av samhällstekniska avdelningen mot ersättning.

Sidan uppdaterades