Ersättning för stadsplanering

Staden uppbär kostnader enligt timersättning för upprättandet och behandlingen av detaljplan/stadsplan eller ändring av detaljplan/stadsplan som i huvudsak tillgodoser ett enskilt intresse och som har uppgjorts på initiativ av markägaren.

Enligt Plan- och bygglag för landskapet Åland § 34 Ersättning för upprättande av stadsplan har staden rätt att uppbära kostnaderna för upprättandet och behandlingen av en detaljplan/stadsplan eller ändring av detaljplan/ stadsplan.

Ersättningen föranleds av uppgörande av behövliga kartor och kostnader för nödvändiga utredningar. Utöver det uppbärs ersättning för annonsering i tidningspressen för hörande i beredningsskedet och för utställande av planförslag. Ersättningen uppbärs när stadsplanläggningen / ändringen av stadsplan fastställts eller trätt i kraft förutom att en förskottsbetalning erläggs innan staden påbörjar beredning av ärendet. Samtliga ersättningar är nettopriset utan moms.

Grundformel för beräknande av kostnad för stadsplanering

S = g + a + tu

S = ersättning för stadsplanering
g = grundarvode
a = ersättning för annonsering
tu = kostnader för nödvändiga externa utredningar

Sökanden skall erlägga en förskottsbetalning enligt avgiftskategori A innan staden påbörjar beredning av stadsplaneändring.

 

mariemariehamn.ax 

Sidan uppdaterades