Ett trivsammare centrum

City Mariehamn är ett samarbete mellan Mariehamns stad, fastighetsägare och handlare. Tillsammans jobbar vi för att få ett trivsammare centrum. 

Handlingsprogrammet 2012, som togs fram inom projektet Ett livskraftigt centrum, föreslog att staden i samråd med fastighetsägare gör en allmän översyn av möblering, belysning, vegetation, skyltning och annat som gör gaturummen trivsamma. För ändamålet tillsattes en gatugrupp med representanter från staden, fastighetsägare och näringsidkare. Syftet var att komma fram med konkreta genomförbara förslag, som skapar en tydlig kvalitetshöjning av de mest centrala uterummen i staden.

Baserat på de möten och diskussioner Gatugruppen har haft under 2013, har arkitektbyrån Studio Ö gestaltat fyra fokusområden i stadens absoluta centrum. Dessa fyra utgör tydliga projekt som kan genomföras i fyra olika etapper som ett samprojekt mellan City Mariehamn, fastighetsägare och staden.

Gatuprogram för Mariehamn (pdf, 14,3 MB)

Förslag till utvecklingsplan för absoluta centrum, 2009 (pdf, 14,6 MB)

Råd och riktlinjer för uteserveringar och reklam i stadsmiljö (pdf, 6,9 MB)

Fokusområden för gatuprogrammet

  1. Torggatan
  2. Torget
  3. Nygatan
  4. Bussplan

Redan vid midsommar 2014 fick Torggatan en ny karaktär. Så kallade urbana möbler med rabatter och grönskande träd placerades ut på gågatan, som ett första steg för att öka trivseln i centrum.

Sidan uppdaterades