Svinö holmes utveckling

Hur ska Svinö holme i Mariehamn utvecklas på lång sikt? Ska det bli ett rekreationsområde, en skärgårdsstad eller en tvillingstad? Nu vill vi veta vilket alternativ du tycker är bäst!

För varje alternativ presenteras markanvändningsskisser, kostnadskalkyler och konsekvensbeskrivningar. Detta plus utredningar gällande natur- och miljöinventeringar hittar du under Hitta snabbt. 

Mariehamns stad vill ta del av vad stadens invånare och andra berörda tycker. Därför ordnar staden en medborgardialog 3.7 - 27.8.2015 kl.15.00. Då hålls en utställning på stadsbiblioteket, med all information, en informationsfilm och svarsmöjlighet. Under samma period kan du även hitta informationen och svara hos stadsarkitektkansliet och här på hemsidan.

Under detta år, med utgångspunkt i ärendeberedningen och medborgardialogen, ska stadsfullmäktige besluta vilket av de tre alternativen som ska utvecklas till en delgeneralplan.

Enkätundersökningen är nu avslutad. 

 

Sidan uppdaterades