Namn (Nr)

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadskansliet under tiden 4.3 - 2.4 2013. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast 2.4.2013 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades