Namn (nr XXX)

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadskansliet under tiden 4.3 - 2.4 2013. Eventuella anmärkningar mot förslagen bör senast 2.4.2013 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn. 
PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Utställd 14 dag - Stadsstyrelse - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades