XXX (nr XX)

bububu

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden18.03 - 02.04 2013. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast 02.04.2013 kl.15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades