XXX (nr XX)

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Xxxxxx, kvarter X, tomt X (Stplnr XXXX) Gatuadress Nr.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 18.03 - 02.04 2013.
Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast 02.04.2013 kl.15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Utställd 14 dag - Stadsutvecklingsnämnd - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades